Information

Lyngetands tilsynsrapport

Lavet af Styrelsen for Patientsikkerhed, viser at du som patient trygt kan gå til tandlæge hos os!

Styrelsen for Patientsikkerhed er sat i verden for at holde øje med det danske sundhedsvæsen og udbrede den viden der forebygger fejl. Samtidig sikrer de risikobaserede tilsyn et højt niveau i tandlægebranchen, med fokus på højt hygiejneniveau og stor faglighed. Allerede i 2017 kunne Styrelsen for Patientsikkerhed konkluderer, at tandklinikkerne i Danmark holder et højt patientsikkerhedsmæssigt niveau.
Du kan læse artiklen her: https://stps.dk/da/nyheder/2018/tandklinikker-holder-hoejt-niveau/

Klinikken er efter tilsynet vurderet som værende sundhedsfagligt velorganiseret med gode faste procedure og høj grad af systematik. Klinikkens journalføring lever helt op til lovgivningen.
Sikkerhed, kvalitet og hygiejne er kerneopgaver for Lyngetand!
Du kan se rapporten her: link til tilsynsrapport